Bilförsäkring vid ägarbyte

Vare sig man säljer eller köper en bil, är det viktigt att försäkringen på bilen blir rätt, eftersom det enligt svensk lag är obligatoriskt att ha åtminstone en trafikförsäkring på bilen. Att inte se till att ordna med bilförsäkring vid ägarbyte av en bil kan därför leda till stora merkostnader, och är därför inget som rekommenderas. Men vad gäller egentligen för bilförsäkring vid ägarbyte? Här kommer en kort guide, som förhoppningsvis gör det lättare för dig att se till så att allt blir rätt:

Vem kan anmäla ändringar gällande bilförsäkring vid ägarbyte?
Båda parterna kan göra detta, men det största ansvaret ligger på den nya ägaren. Det är nämligen denne som ansvarar för att bilförsäkringen på bilen blir rätt enligt lag, och därmed är det förstås även så att det även är den nya ägaren som har störst intresse av att det hela faktiskt blir rätt.

Vad är viktigt att tänka på när man skickar in ändringar?
Det allra viktigaste är förstås att alla uppgifterna i anmälan är rätt, så dubbelkolla alltid alla uppgifter som skickas in, för att undvika förseningar och problem med försäkringen.
För det andra bör man alltid själv se till så att ändringar görs, om man väljer att inte sköta detta på egen hand av någon anledning. Detta för att säkerställa att de ändringar man behöver ha gjorda verkligen blir utförda.

Ändringarna och anmälan om ägare ska alltid skickas in till Transportstyrelsen och ingen annan.
Den tidigare ägarens försäkring kan aldrig gälla för den nya ägaren med automatik, utan i samma stund som meddelande om att den gamla ägaren inte längre äger bilen, upphör även den gamla försäkringen att gälla.
Trafikförsäkringsbevis kan inte bakåtdateras.

När behöver man inte trafikförsäkra en bil?
Det är väldigt ovanligt att man som ny ägare av en bil inte behöver trafikförsäkra bilen, men givetvis finns det några undantag till denna regel, och dessa är:

  • Om fordonet skrotas
  • Om fordonet kommer att vara avställt
  • Om fordonet permanent förs ut ur landet.

I så fall gäller inte trafikförsäkringsplikten, och man slipper därmed som ny ägare försäkra bilen.

Teckna en bilförsäkring direkt – förslag på försäkringsbolag

FörsäkringsbolagSjälvriskFörsäkringspris

ICA Försäkringar

  • Utan extra kostnad så ingår en Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som båda är helt utan självrisk.
  • Bonus: ICA-bonus för dig med något av ICAs kort på hela försäkringskostnaden

Räkna ut pris


Moderna Försäkringar
  • Trafikförsäkring 2000 kr.

  • Halvförsäkring 1500 kr.

  • Helförsäkring fr. 3500 kr.


Räkna ut pris